Privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar

Vi vänder oss både till privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar i Stockholmsregionen. Bland de tjänster vi erbjuder finner du bland annat de nedan.

img

Belysning

En av de många el-relaterade tjänster vi kan hjälpa dig med är belysning. Vi kan bland annat assistera dig när det kommer till att välja ut en passande belysning för ett visst utrymme eller en särskild plats. När vi väl kommit fram till vilken typ av belysning vi ska satsa på utför vi naturligtvis också själva installationen åt dig!

img

Smarta hem

Vi är även ett företag som lägger ett stort fokus på så kallade smarta hem. Detta rör sig om hem som är digitaliserade i största möjliga mån och som du kan styra över med din smartphone eller liknande enheter. Det kan till exempel handla om att du kan sätta på eller stänga av din tvättmaskin, ställa in temperaturen för din luftkonditionering samt koppla enheten ifråga till ditt larm och eventuella kameror som du har i eller utanför hemmet!

img

Projektering

Har du ett större el-projekt som behöver utföras? I så fall kan vi också hjälpa dig med projekteringen av det hela. Vi kommer då att ta hand om alla delar av det förberedande arbetet åt dig!

img

Elinstallationer

Installationer av belysning är inte den enda typen av el-relaterade installationer som vi kan hjälpa dig med. Snarare kan vi mer eller mindre hjälpa dig med varenda typ av elinstallation som finns. Det kan till exempel handla om installationer av elcentraler, golvvärme, värmepannor och solceller!